Porsche Targa  23.03.2020

Porsche Targa

Renovácia karosérie vozidla Porsche Targa.

Vozidlo bolo silno búrané do pravej prednej časti. Z vozidla bola odrezaná veľká časť poškodenej karosérie, čím sa značne skomplikovala renovácia, rovnanie a oprava. 

Prípravky na rovnaciu stolicu boli zapožičané z celej európy na dosiahnutie 100% výsledku.