Oprava hliníkových častí 

Opravujeme všetky hliníkové časti karosérií po haváriách a iných poškodeniach technológiou GIS.

Hliníkové časti zvárame technológiou Fronius.